TrAP

Links to projects

Tittel About Year Link
Dialogmøte: Omstart!

Hva ønsker det flerkulturelle feltet å se i den nye kulturmeldingen som skrives i år? Og hvem skal kulturen være til for i fremtiden? Dette var tema for årets dialogmøte. Les TrAPs kulturmelding her, og se video fra programmet.

2018 Report
Stedsfrie lesninger

Leser vi afrikanske forfattere uavhengig av deres opprinnelsesland? Vi inviterte bloggeren, journalisten og litteraturviteren, Ainehi Edoro til et seminar og workshops på Kunstnernes Hus.

2017
Dialogmøte: Flerkulturelt kulturliv - TrAP om rekruttering til kulturlivet

27. april fra kl. 13:00-16:00 inviterte TrAP til dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo med paneldebatt og påfølgende workshop.

2017
Deception in High Places: Woman Cleaning Weapon Industry

Videopremiere av Gitte Sætres nyeste verk, og seminar om kunst og aktivisme med Krist Gruijthuijsen (Graz Kunstverein), Susanne Winterling (KHiO), Malin Barth (Stiftelsen 3,14) og Gitte Sætre, 26. februar fra 13:00-16:00.

2016
Utenforskap i kunst og litteratur

TrAP og Akershus Kunstsenter inviterte til kunst- og litteraturseminar med nye norsk-kurdiske stemmer lørdag 7. november kl 15:30-17:00, i forbindelse med åpningen av Serhed Waledkhanis nye utstilling.

2015
Kunstneren som brikke i byutvikling

TrAP og Akershus Kunstsenter arrangerte et seminar om områdeløft og bruk av kunst- og kultur i byutvikling. Tirsdag 17. november 2015 kl. 11.30 – 15.30. Se video av foredragene her.

2015
Kunstfeltets uutholdelige skjevhet

En paneldiskusjon hvor pluralisme utfordrer konsensus. 25. februar kunne TrAP og Nasjonalmuseet ønske velkommen til Litteraturhuset. Er kunstinstitusjonene våre preget av en snever konsensus eller reflekterer de kunstverdens meningsmangfold? Dette var det tredje seminaret i forbindelse med vandreutstillingen "I Nasjonalmuseets blindsone".

2015 Report
A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II

Samarbeid mellom TrAP, Nordland Fylkeskommune, RAM galleri, Rana Museum og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design

2014 Report
Den mangfoldige nasjonen: Kunsten og viljen til endring

Workshop med moderator Theodor Barth, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo – Design. Paneldeltakere Sissel Lillebostad (kurator), Samir M'kadmi (kunstner og kurator for I Nasjonalmuseets blindsone) og Pierre Lionel Matte (kunstner) i samarbeid med Nasjonalmuseet.

2014
Prioritering av det frie feltet – fleip eller fakta?

Dialogmøte på Litteraturhuset. Arrangert av TrAP i samarbeid med Danseinformasjonen, Dramatikerforbundet, Norsk Musikkråd, Norske Billedkunstnere og Kunsthøgskolen i Oslo.

2014
Den nye kulturpolitikken

Kulturpolitisk parti-debatt. Panel med Olemic Thommesen (H), Ib Thomsen (FrP), Arild Stokkan-Grande (A), Hallstein Bjerke (V), Johan Tønnesson (SV) og moderator Håkon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen.

2013
The Nature, Spirit and Future of Artist-Run Spaces and the Culture of Collective Self-Organization in Contemporary Art

Del av Colomborama. Med Victor Albarracín (El Bodegón), Liv Bugge (FRANK), Leander Djønne (Dortmund Bodega), Per Gunnar Tverbakk (Otto Plonk), Olga Robayo/Marius Wang (El Parche), Geir Harald Samuelsen (Norsk kulturråd). Moderator: Line Halvorsen.

2013
Det Interkulturelle Norden

Nordisk workshop i samarbeid mellom TrAP, Center for Kunst & Interkultur og Nordisk ministerråd

2012 Report
Viewing Palestine: Palestine in International Cultural Cooperation

Seminaret var del av Viewing Palestine, et samarbeidsprosjekt mellom TrAP og Sabreen Association for Artistic Development.

2011 Report
EUs kulturprogram og EU-prosjektfinansiering

Dialogmøte

2012
​Viewing Palestine: Freedom of Expression and Journalism: A Still Small Voice – A Big Echo

Del av Viewing Palestine, et samarbeidsprosjekt mellom TrAP og Sabreen Association for Artistic Development. Seminaret tok for seg palestinsk litteratur, dens plass i verdensletteraturen, dagens forfattere og retninger, og ytringsfrihet i en situasjon der konflikter, sensur og selv-sensur påvirker hva som skrives.

2011 Report
Endringene i Norsk kulturråd

Dialogmøte

2011 Report
Frivillig arbeidskraft i det organiserte kunst- og kulturlivet

Halvdagsseminar

2010
Kulturlivets internasjonale virkelighet – hvilket ansvar har mediene?

To dagers seminar om kunst, kultur og media i samarbeid med Dansens Hus.

2009 Report
Words – one path to peace and understanding

Del av WORDS, internasjonal litteraturfestival.

2008 Report
No more talking - let's DO something about it!

Interkulturelt seminar om samarbeid, vilkår og muligheter for kunstnere og produsenter i Norden. Samarbeid mellom Du store verden!, Nordisk Forum for Interkultur, Union Scene og Drammen kommune.

2008
Total Global, seminar

Seminar om tilskuddsordninger. Samarbeid mellom Du Store Verden!, Mangfoldsåret 2008 og Gjensidigestiftelsen.

2008 Report
​Recycling the looking-glass / Trash art – Found objects seminar

Seminar knyttet til utstillingen. Med Marith Hope (Nasjonalmuseet), Gérard Bertolini (University of Lyon), Leila Darabi (USA), kunsthistoriker Kari Brandtzæg, Siri Mittet (Universitetet i Oslo). Samarbeid mellom Du store verden!, Norske Kunstforeninger og The Agency – Alternativ Plattfom for Kunst.

2008 Report
Are there foreigners in Art?

Seminar om mangfold i kunsten. Samarbeid mellom Du Store Verden! og Nasjonalmuseet.

2008 Report
Arrangørsamarbeid over grenser – langt utover Mangfoldsåret 2008!

Fagseminar

2007 Report
Strategier for publikumsarbeid

Arrangert i samarbeid med Cosmopolite

2007 Report
Kulturelt mangfold i kulturformidlingen

Fagseminar i samarbeid med Union Scene. 

2006 Report
Ungdom som utøvere og publikum

Fagseminar om publikumsutvikling blant ungdom i samarbeid med KulturHuset.

2005 Report
Frokostmøte om styrearbeid

Frokostmøte og lansering av "Mer makt til mangfoldet: En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse". Publikasjonen utgis i forbindelse med avslutningen av prosjektet Styrende Mangfold.

2015 Report
Dialogmøte: Hvordan kan vi best påvirke?

TrAP og Norske Kunstforeninger inviterte til dialogmøte for å snakke om hvordan vi kan få større gjennomslagskraft i politikken, i media og hos publikum.

2015
Drømmesnakk

I samarbeid med Nobels Fredssenter, Plan Norge og Oslo World Music Festival byr vi på samtaler om tro, håp og drømmer, video og musikk. 

2011
Dialogmøte: Hvordan nå minoritetene?

Et seminar om hvordan du kan gjøre deg relevant for nye publikumsgrupper, torsdag 14. april 2016. Se opptaket her.

2016
What New Internationalism?

Et seminar om hvilke maktstrukturer som styrer det globale kunstmarkedet. Kritiker og kurator Ruth Noack trekker på sin egen erfaring og utfordrer dagens maktforhold i kunstfeltet, etterfulgt av panel. Se forelesningen og presentasjonene her.

2016
Minoritetsungdom og kreative yrker

TrAP og Minareten inviterte til en paneldiskusjon og workshop for å få flere unge med minoritetsbakgrunn til å se kulturlivet som mulig karrierevei, og snakke om hvordan kulturbransjen kan gjøre seg mer attraktive.

2016