TrAP

We Do – Norges første polske festival

Year: 2019

Dato: 10-14. september

Category: Visuell kunst, Scenekunst, Musikk, Film

Location: Oslo

Vi lever sammen, likevel kjenner vi ikke hverandre så godt, sier Żaneta Kruszelnicka, prosjektleder for We Do.

Les mer

Year: 2019

Dato: 10-14. september

Category: Visuell kunst, Scenekunst, Musikk, Film

Location: Oslo

Støttet av:

  • Kulturrådet
  • Oslo kommune
  • Fritt Ord
  • Republikken Polens Ambassade i Oslo
  • IMDi

Det er nesten 100 000 mennesker med polsk bakgrunn i Norge. Likevel er det ikke særlig mange polske arrangementer som de kan relatere seg til. Enda.

We Do-festivalen blir Norges første polske festival og vil foregå over fem dager, 10-14. september. Żaneta Kruszelnicka er initiativtaker og prosjektleder for festivalen, og TrAP er med som stolte samarbeidspartnere.

Vi ønsker å gi Oslos innbyggere en sjanse til å forstå sine polske naboers samtidskultur bedre og bli kjent med med kunstnere fra Polen. For de med polsk bakgrunn som er bosatt i Norge, særlig Oslo, er festivalen en mulighet til å vise frem hjemlandets kultur, ikke minst er festivalen et tiltak for at norsk kunst og kulturliv skal åpne opp for og gjenspeile det kulturelle mangfoldet i befolkningen i dagens Norge.

- Vi trenger representativitet, sier kurator og prosjektleder for We Do, Żaneta Kruszelnicka.

- Men det handler ikke bare om representativitet, men også at folk får vite mer om polsk kultur, som nok er mer mangfoldig enn folk er klar over, legger Kruszelnicka til.

Det blir et variert program med blant annet musikk, performance og verksteder. Vi inviterer også den kulinariske kunstneren Monika Kucia med det konseptbaserte prosjektet “Taste of Sea, Taste of the North». Ikke minst tilbyr vi et visningsprogram av ny polsk dokumentarfilm med tilhørende filmworkshop.

Målet med festivalen er å skape en møteplass for kreativ produksjon og internasjonal dialog hvor ukjent og variert polsk kunst og kultur får visningsrom gjennom musikk, scenekunst, film og visuell kunst.

- Vi lever samen, likevel kjenner vi ikke hverandre så godt. Ved å tilbringe tid sammen kan vi gjøre noe med dette, og det er det vi skal med We Do-festivalen, avslutter Kruszelnicka.

Vil du også støtte festivalen ved å gi et lite bidrag? Trykk her. Mer info kommer på http://wedo.no og på våre sosiale medier kontoer. Følg med!

Year: 2019
Category: Visuell kunst, Scenekunst, Musikk, Film

Støttet av:

  • Kulturrådet
  • Oslo kommune
  • Fritt Ord
  • Republikken Polens Ambassade i Oslo
  • IMDi