TrAP

Nøkkel til byen goes nordic

Category: Organisasjon

Location: Norden

Publikumsutvikling i de nordiske landene

Les mer

Category: Organisasjon

Location: Norden

På oppdrag fra Kulturrådet koordinerer TrAP et 2-årig nordisk samarbeid for publikumsutvikling med museer i Danmark, Norge, Island, Sverige, Finland og Åland. Med utgangspunkt i vårt prosjekt, Nøkkel til byen, prøver hvert av landene ut metoder for å nå et bredere publikum. Vi møtes 3 ganger årlig og deler erfaringer. Prosjektet munner ut i kreative prosjekter i lokalområdene og i publiseringen av erfaringer, strategier og praktiske resultater.

For mer informasjon, ta kontakt med Cecilie Noreng på cecilie@trap.no

Category: Organisasjon

Relaterte prosjekter