TrAP

Introductional text

TrAP er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv. Vi skaper produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. Målet vårt er at både kunstnerne og utøverne, publikum og lederne i kunst- og kulturbransjen skal gjenspeile mangfoldet i Norge.

For oppdateringer

Få vite om våre arrangementer og prosjekter. Meld deg på vår epostliste.

Links to projects